S.C. O 9 ATITUDINE S.R.L. este o structura de economie sociala cu personalitate juridica infiintata de Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons in cadrul  Proiectului “ Investeste in oameni!” implementat  prin  FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane,  Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interventie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale", titlul Proiectului ”S.E.S. – Sa Evoluam Sustenabil”.

In cadrul proiectului, S.C. O 9 Atitudine S.R.L. abordeaza tematica accesibilizarii spatiului urban, a zonelor publice si a adaptarii cladirilor publice la nevoile individuale ale  persoanelor cu deficiente de vedere. Aceasta este in conformitate cu actiunile Uniunii Europene privind “Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, conform prevederilor Legii nr. 448/2006 ce reglementeaza drepturile persoanelor cu handicap, cat si in conformitate cu Ordinul nr. 189 din 12 Februarie 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000”.

Proiectul se desfasoara prin afisarea materialelor de accesibilizare tip semnalistica a spatiului urban din institutiile publice pentru cetatenii cu deficiente de vedere ce intra in contact cu acestea,  rezultatele trimestriale vor fi raportate catre Comisia Europeana, iar situatia anuala, la nivel national va fi cuprinsa intr-un raport ce va fi publicat. Unitatilor accesibilizate evaluate li se va emite Certificatul de Atestare privind Accesibilizarea spatiului public al cladirii.

Potrivit prevederilor art. 62 alin.1 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cladirile de utilitate publica, caile de acces, cladirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport in comun si statiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar de calatori si peroanele principalelor statii, spatiile de parcare, strazile si drumurile publice, telefoanele publice, mediul informational si comunicational vor fi adaptate conform prevederilor legale in domeniu, astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap.

In conformitate cu dispozitiile cadrului legal mai sus mentionat, nerespectarea dispozitiilor art. 62 constituie contraventie si si se sanctioneaza cu amenda de la 6 000 lei la 12 000 lei.  Lipsa accesibilitatilor genereaza handicapul si fiecare dintre noi suntem raspunzatori pentru aceasta. Sa cream impreuna O 9 ATITUDINE care poate schimba mentalitatea refractara a societatii fata de un segment social care are un potential crescut de a-si asuma un rol activ in societate si nu doar de a fi etichetati ca fiind persoane cu dizabilitati, oameni pasivi care isi cer drepturile. Ei invata sa isi depaseasca conditia, noi va trebui sa invatam sa ii acceptam cu O 9 ATITUDINE!